หนังสือราชการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

 • การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT การจัดสรรอุปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณตามเอกสารแนบโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ขายไว้ก่อนและรายงานการดำเนินงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 10 มิถ ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:46 โดย นางสาวปิยะพร ประภูชะกา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ด่วนที่สุด!!!!ให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามออนไลน์รายงานข้อมูล  เด็กที่มีความสามารถพิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่  7 กรกฎาคม ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 20:58 โดย nbp1 admin
 • ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้รายงานข้อมูลออนไลน์ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รายงานภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 20:45 โดย nbp1 admin
 • ภาษาอังกฤษ ด่วน!!!! ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลออนไลน์จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษาจำแนกตามผลการประเมิน  ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 20:45 โดย nbp1 admin
 • ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1http://nbp1.esdc.go.th
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 20:47 โดย nbp1 admin
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer
http://202.143.164.82/amssplus403/index.php
http://www.nb1.go.th/pracharath/
http://deesrinb1.blogspot.com/
http://202.143.164.82/reportleader/index.php
http://www.nb1.go.th/2013/plannb1/
https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/update-bexr-thorsaphth-khxng-rongreiyn-thi-ni