ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่โพสต์: 9 ก.ค. 2016, 3:44:56

ให้รายงานข้อมูลออนไลน์ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รายงานภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)

แบบสอบถามออนไลน์