กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 มิ.ย. 2561 20:28 nbp1 admin สร้าง ห้องสมุด 3 ดี
7 มิ.ย. 2561 20:20 nbp1 admin แก้ไข O-NET NT PISA
7 มิ.ย. 2561 20:14 nbp1 admin แก้ไข ภาษาไทย
7 มิ.ย. 2561 20:13 nbp1 admin สร้าง ภาษาไทย
7 มิ.ย. 2561 20:12 nbp1 admin สร้าง ภาษาไทย
7 มิ.ย. 2561 20:11 nbp1 admin แก้ไข ภาษาอังกฤษ
7 มิ.ย. 2561 20:05 nbp1 admin สร้าง ภาษาอังกฤษ
7 มิ.ย. 2561 20:04 nbp1 admin แก้ไข O-NET NT PISA
7 มิ.ย. 2561 20:04 nbp1 admin แก้ไข O-NET NT PISA
7 มิ.ย. 2561 20:03 nbp1 admin สร้าง O-NET NT PISA
7 มิ.ย. 2561 19:59 nbp1 admin แก้ไข หน้าแรก
7 มิ.ย. 2561 19:57 nbp1 admin แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2561 02:24 nbp1 admin แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2561 02:23 nbp1 admin แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2561 02:08 nbp1 admin แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2561 02:06 nbp1 admin แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2561 02:05 nbp1 admin แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2561 02:05 nbp1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
12 มี.ค. 2560 08:52 nbp1 admin แก้ไข เผยแพร่ผลงานวิชาการ
12 มี.ค. 2560 08:49 nbp1 admin แนบ 17202724_1448049978558946_6937449325701041194_n.jpg กับ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
12 มี.ค. 2560 08:49 nbp1 admin แนบ 17191181_1448050065225604_7862438661171633329_n.jpg กับ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
12 มี.ค. 2560 08:41 nbp1 admin แก้ไข เผยแพร่ผลงานวิชาการ
12 มี.ค. 2560 08:41 nbp1 admin สร้าง เผยแพร่ผลงานวิชาการ
5 ก.พ. 2560 19:04 nbp1 admin แนบ logo_a4_obec-esan63.gif กับ หน้าแรก
9 ก.ค. 2559 00:13 nbp1 admin นำออกไฟล์แนบ คู่มือสืบค้นรายงานผล.pdf จาก เอกสารความรู้ทั่วไป