ภาษาอังกฤษ

โพสต์8 ก.ค. 2559 20:41โดยnbp1 admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 20:45 ]

ด่วน!!!! ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลออนไลน์จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษาจำแนกตามผลการประเมิน  ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

แบบสำรวจ

Comments