ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

โพสต์8 ก.ค. 2559 20:56โดยnbp1 admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 20:58 ]

ด่วนที่สุด!!!!ให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามออนไลน์รายงานข้อมูล  เด็กที่มีความสามารถพิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่  7 กรกฎาคม 2559

แบบสอบถาม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์8 ก.ค. 2559 20:44โดยnbp1 admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 20:45 ]

ให้รายงานข้อมูลออนไลน์ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รายงานภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)

แบบสอบถามออนไลน์

ภาษาอังกฤษ

โพสต์8 ก.ค. 2559 20:41โดยnbp1 admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 20:45 ]


ด่วน!!!! ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลออนไลน์จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษาจำแนกตามผลการประเมิน  ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

แบบสำรวจ

ประชาสัมพันธ์

โพสต์30 มิ.ย. 2559 07:42โดยnbp1 admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 20:47 ]

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
http://nbp1.esdc.go.th

1-4 of 4