การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:42โดยนางสาวปิยะพร ประภูชะกา   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:46 ]
การจัดสรรอุปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณตามเอกสารแนบโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ขายไว้ก่อนและรายงานการดำเนินงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ĉ
นางสาวปิยะพร ประภูชะกา,
28 มิ.ย. 2559 21:42
Comments